;

چرا آزمون هاي آرمان


 • برنامه ریزی و بودجه بندی دقیق و جامع آزمونهای آزمایشی 
 • داشتن بالاترين جامعه آماري 
 • انطباق با منابع آزمون اصلی 
 • رعايت توزيع نرمال و پراكندگي سؤالات 
 • ارائه دفترچه پاسخنامه کاملا تشریحی و آموزشی 
 • تجزیه و تحلیل سوالات آزمون در انتهای هر آزمون توسط طراحان آزمون 
 • کارنامه تحلیلی هر آزمون و مشخص نمودن میزان پیشرفت تحصیلی توسط هر فرد 
 • طرح سؤالات از آخرين آراء وحدت رويه ، قوانين فرعي مرتبط وکتب مرجع حقوقدانان 
 • درج فایل صوتی گزینه یابی در پروفایل داوطلب 
 • صدور كارنامه آني برای داوطلب و دسترسی به پاسخنامه تشریحی 
 • جنبه آموزشی داشتن آزمونهای آزمایشی برای شرکت کنندگان 
 • امکان ارتباط با طراحان سئوال و مطرح نمودن موارد احتمالی داوطلب 
 • طراحی سئوالات صد دردصد استاندارد و مفهومی جدید توسط رتبه های برتر 
 • فایل صوتی نکته گویی و گزینه یابی 
 • ارائه مشاوره گروهی بعد از هر آزمون 
 • ارائه گزارش پیشرفت شما نسبت به آزمون قبل در هر درس توسط مشاورین تحصیلی ما